Hög tid att mäta radon!

Radon, en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas i marken, utgör en potentiell hälsorisk som ökar under den kallare årstiden. Det är nu, när vi spenderar mer tid inomhus och ventilationen minskar, som radonhalten kan ackumuleras till farliga nivåer. Genom att vara medvetna om radon och vidta förebyggande åtgärder kan vi säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Radon är en radioaktiv gas som uppstår när uran bryts ner i jorden. Från marken kan radon tränga in i byggnader och utgör en risk för lungcancer vid långvarig exponering. Det betraktas som den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Under hösten och vintern ökar risken för högre radonhalter i våra hem, särskilt när fönster är stängda och värmen är på. Därför är det nu hög tid att genomföra radonmätning för att identifiera och åtgärda eventuella problem. Åtgärder vid förhöjda halter kan inkludera förbättringar av ventilationssystemet, tätningsarbeten i byggnadens grund eller installation av radonsug.

För dem som bor i villor, hus och radhus är eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april, den optimala tiden för radonmätning. Mätningen bör sträcka sig över minst två månader för att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller ett etablerat riktvärde på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Överstiger radonhalten dessa gränsvärden krävs en utredning för att fastställa orsakerna till förhöjda nivåer.

Att genomföra en radonmätning under hösten är en viktig åtgärd för att säkerställa en trygg inomhusmiljö. Med medvetenhet och genomförande av förebyggande åtgärder kan vi skydda våra hem och vår hälsa. Låt hösten bli säsongen för radonmätning och skapa en hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj.

Related Posts